Amanda

Eldkonst - färger i natten
Nervositeten bubblar, det är kallt om tårna och musklerna stretar efter att arbetat i kylan hela dagen. Mörkret har sänkt sig och publiken finns där bakom strålkastarna fast vi inte ser dem. De senaste veckornas slit har lett upp till detta, det är nu det gäller, allt ska fungera, allt ska brinna, på rätt sätt. Vi är först ut, musiken börjar och Anton fattar facklan, låt det brinna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I en av våra kurser på universitetet ingår detta projektet, Eldkonst. Vi ingenjörer bygger tre stora eldskulpturer på temat, som i år var Tid. Som till musik och dans bränns upp ute på Sandgrundsudden inför en stor publik Karlstadsbor. 
Vi arbetade hela dagen och när vi var klara och satt oss inne för att ladda upp inför kvällen, då rasade den bakre delen så vi fick skynda oss ut och bygga in i det sista. Och glad är jag att vi fick upp den igen för med den blev vår skulptur verkligen bra! Alla moment var inte felfria men uttrycket och effekterna blev maffiga och som vi ville!