Amanda

Min styrelse!
Detta goa gäng ansvarar för att det blir nollning, sittningar, bättre utbildning och förmedla information från och till Studentkåren, för oss som går Innovationsteknik och Design; medlemmar i föreningen IDIOT.  
 
IDIOT - Intresseföreningen för Design, Innovation Och Teknik. 
Min roll som ordförande innebär att jag varannan vecka samlar styrelsen och håller i styrelsemöten, puschar övriga styrelsemedlemmar att nå sina prioriteringsfrågor samt fylla verksamhetsplanen med relevanta saker för medlemmarna och sen tillsammans med styrelsen genomföra den! 
På Karlstads universitet verkar Studentkåren och under den finns flera studentföreningar, de flesta kopplade till ett eller flera program, tillexempel är föreningen SEKE alla civilingenjörsprogram tillsammans. Vi är en liten förening eftersom den bara är för vårt program med tre klasser, övriga högskoleingenjörer har tillsammans föreningen BAMSE. Det positiva med en liten förening är att alla har en chans att lära känna varandra mellan årskurserna, det är inte så stora krav organisationsmässigt om vi vill hitta på något och under nollningen svetsas klassen ihop väldigt bra. Det negativa är att vi är för få för att ordna större sittningar eller arrangera stora saker då det är få som har möjlighet att engagera sig, men vi ska inleda samarbeten med de andra föreningarna, så det kanske kommer lite större grejer under året!